Bestellijst

Geen bestellingen

Organisatie

VISIE
De Volksuniversiteit Veenendaal is in 1973 opgericht met als doel een pluriform en toegankelijk cursusaanbod aan te bieden voor alle inwoners van Veenendaal, ongeacht ras, leeftijd, geslacht of religie, waarbij cursisten kennis en vaardigheden opdoen en zich kunnen ontwikkelen op het gebied van kunstzinnige vorming. Zij participeren daarbij in groepen. Zowel de sociale component als de kennis component zijn in de deelname aan het cursusprogramma een factor van betekenis. De visie van de organisatie staat omschreven in de statuten van de Stichting Volksuniversiteit Veenendaal daterend van juni 2005.

Artikel 2.1
De Stichting stelt zich ten doel te zoeken naar een praktische vertaling van begrippen zoals ‘een leven lang leren’ en ‘zinvolle tijdsbesteding’

Artikel 2.2.
De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het alleen of in samenwerking met anderen: ‘aanbieden van creatieve, educatieve en vaardigheidscursussen in de ruimste zin des woords’, ‘door alle wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de Stichting’.

Organisatie
Stichting Volksuniversiteit Veenendaal is een 'Erkende Volksuniversiteit'.
De organisatie bestaat uit:

Bestuur
Dhr. R.P.F. Bijkerk (voorzitter)
Dhr. A. van Kooten (penningmeester)
Mw. H. Vink (secretaris)
Dhr. B. v.d. Weerd (bestuurslid)

Kantoor
Wytze Woudsma (directeur)
Wendy Buis (administratie)

Stichting gegevens
Kamer van Koophandel: 41177603
BTW nummer: 6546572B01